CHRZEST WODNY W TARNOWSKIM ZAKŁADZIE KARNYM

Przy ulicy Konarskiego w Tarnowie stoi ponury, szary budynek. Jego grube mury zwieńczają ciasne spirale drutu kolczastego. Co kilkadziesiąt metrów stoi wieża strażnicza, a cały obszar obserwują czujne oczy wielu kamer. Każde wyjście i wejście jest pilnie sprawdzane i notowane. Zwykłym ludziom nie jest łatwo tam wejść, należy mieć przepustki i zezwolenia. To Zakład Karny.  Ale i tam, w tym tak ponurym miejscu, gdzie mieszka zło i grzech dzięki Bożej łasce może być zwiastowana wspaniała wieść o wielkiej miłości Bożej, która ma moc zrywać pęta grzech i wyswabadzać z niewoli szatańskiej. I choć w czasach PRL-u wykonywano tutaj wyroki śmierci, to dziś ludzie mogą być przywracani do nowego życia.

 Od kilku już lat, bracia i siostry ze zboru w Świebodzinie niosą dobrą nowinę osadzonym.   Na jeden z organizowanych koncertów ewangelizacyjnych przyszedł Paweł. To co usłyszał, nie dawało mu spokoju.  Duch Święty dotknął jego serca, poruszył sumienie i kazał zastanowić się nad swym życiem. Cudowna Boża łaska zmieniała jego życie i chociaż wciąż musi odbywać karę za popełnione czyny, to jednak już nie żyje w jarzmie grzechu, ale obmyty świętą krwią Zbawiciela jest nowym stworzeniem.

  8 października  w 20 – to osobowym gronie złożonym z braci i sióstr ze zboru w Świebodzinie, a także  współwięźniów i strażnika, Paweł wstąpił w przymierze z Bogiem, poprzez Chrzest Wodny. Było to wspaniałe wydarzenie nie tylko dla Pawła, ale także dla tych, którzy tam byli. Boża obecność wypełniała to miejsce. Uroczystość prowadził Łukasz Tyc. Słowem przybliżającym ważność chrztu dzielił się pastor zboru w Świebodzinie, Aleksander Robak. Natomiast posługę chrztu udzielił w specjalnie przygotowanym basenie diakon Andrzej Miś. Dwugodzinną uroczystość zakończyła dziękczynna modlitwa oraz życzenia błogosławieństwa dla katechumena.      

I chociaż Paweł jeszcze wiele lat będzie musiał żyć jako więzień, jednak jest człowiekiem wolnym, wyzwolonym z kajdan grzechu przez świętą krew Jezusa.

 

Categories :

Nabożeństwa

Niedziela – 10.00 Nabożeństwo główne
Środa – 18.00 Nabożeństwo
Piątek – 19.00 Spotkanie modlitewne
Sobota – 18.00 Spotkanie młodzieżowe

Kościół w Świebodzinie