Koncert ewangelizacyjny z udziałem skazanych w Tarnowie

Na przełomie stycznia i lutego br. w tarnowskim Zakładzie Karnym odbyły się dwa koncerty
ewangelizacyjne. I choć takie wydarzenia odbywają się w tym miejscu stosunkowo często, to ten
koncert był wyjątkowy. Wyjątkowy dlatego, ponieważ obok członków Grupy Ewangelizacyjnej Słowo
Nadziei, która działa wśród więźniów, wystąpiło sześciu skazanych. Inicjatywa ta nieco zdziwiła
więzienną administracje, ale nie robili żadnych przeszkód.

Przed występem miałem pewne obawy, czy trema nie złamie więziennych śpiewaków, ale dzięki Bogu
śpiewali jak zawsze: głośno i odważnie. W trakcie każdego z dwóch koncertów wykonano kilkanaście
utworów z tak zwanej chrześcijańskiej klasyki, między innymi takie tytuły jak : Ktoś Cię dzisiaj woła,
czy Cudowna Boża łaska. Jednak najwięcej emocji wzbudziła pieśń W naszej braterskiej gromadzie.
Słowa refrenu My chcemy życia, bez palenia i bez picia brzmiały w ustach więźniów bardzo dobitnie.
Między śpiewanymi utworami były przekazywane słowa ewangelii. Ponadto dwóch skazanych
składało świadectwa nawrócenia. Ten moment zasługuje na uwagę. W czasie występu towarzyszyło
nam dwóch strażników i wychowawczyni. Siedzieli w przeszklonym pomieszczeniu w rogu sali.
Natomiast w momencie składania świadectw przez skazanych, wyszli, aby słuchać wypowiedzi swoich
podopiecznych.

Blisko półtora godzinne koncerty ewangelizacyjne zakończyliśmy modlitwą o skazanych, którzy
jeszcze nie poznali Jezusa. Jeden ze słuchaczy zaopiniował występ swoich kolegów słowami: Nie było
tak źle. Jednak w tym wszystkim nie chodzi o artystyczne wykonanie, lecz o złożenie świadectwa o
Chrystusie. A to udało się naprawdę dobrze, wywołując wielką radość z tego, że skazani skazanym w
zamkniętym Zakładzie Karnym mogli opowiadać dobrą nowinę.

Categories :

Nabożeństwa

Niedziela – 10.00 Nabożeństwo główne
Środa – 18.00 Nabożeństwo
Piątek – 19.00 Spotkanie modlitewne
Sobota – 18.00 Spotkanie młodzieżowe

Kościół w Świebodzinie