Pogrzeb pastora Aleksandra Robaka

W dniu 6 kwietnia 2018 roku w Świebodzinie zmarł w wieku 84 lat pastor miejscowego zboru, Aleksander Robak. Uroczystość pogrzebu odbyła się 10 kwietnia i zgromadziła kilkaset osób z lokalnego środowiska oraz wierzących przyjaciół z kraju i zagranicy.

Pierwsza część nabożeństwa pogrzebowego odbyła się w Domu Modlitwy w Świebodzinie. Usługiwali tam pastor Daniel Wawrzyczek oraz prezbiter Andrzej Naziemek, którzy dzieląc się słowem nadziei, wspominali życie brata Aleksandra. 

Po nabożeństwie zgromadzeni udali się na pobliski cmentarz, gdzie kontynuowano uroczystość.   Nad grobem kazanie wygłosił prezbiter Andrzej Poręba oraz Łukasz Tyc, którzy wzywali zgromadzonych do refleksji nad własnym życiem i zachęcali do pojednania z Bogiem. Głos zabrał także wójt gminy Pleśna, Józef Knapik, oraz jeden z mieszkańców Świebodzina, którzy podkreślali wkład pracy brata Aleksandra dla lokalnej społeczności, stawiając go jako wzór do naśladowania. 

Dobre świadectwo życia brata Aleksandra oraz głoszone podczas pogrzebu słowa o zbawieniu w Jezusie były jedną z największych ewangelizacji, które miały miejsce w tym regionie.

 

Categories :

Nabożeństwa

Niedziela – 10.00 Nabożeństwo główne
Środa – 18.00 Nabożeństwo
Piątek – 19.00 Spotkanie modlitewne
Sobota – 18.00 Spotkanie młodzieżowe

Kościół w Świebodzinie